Turnusol.ORG
Ayrıştırıcı dil ve yanıltıcı habere karşı yapay zeka.

Düz Metin Versiyonu Aşağıda:

Ayrıştırıcı Dilde Bu Hafta

Nefret Söylemi! Haber içeriklerinde ve başlıklarında “Suriyeli”, “Yunan” ve “Ermeni” olarak kullanılan ifadelerin bir nefret söylemi olduğu unutulmamalı. Örnekler bu hafta da mevcut.

ADYA, #Göçmenya kelimesinin göçmenlere yönelik ayrıştırıcı bir ifade olabileceğini belirtse de dünya üzerinde yaklaşık 272 milyon göçmen olduğu düşünüldüğünde yerli yerine oturan…

Bu rapor ilgili tarihler arasında çıkan 40.449 adet ulusal ve yerel haberlerde en sık görülen temalar üzerinden oluşturulmuştur.

Sokağa çıkma yasağı dendiğinde en çok kafaları karıştıran nokta yılbaşındaki kısıtlamanın kapsamı oldu. İhlallerle ilgili haberlerin gündem olmamaya başlaması ise bir rutin algısının oluştuğunu göstermekte. Covid-19’da ise son günlerde haberler aşılama çalışmaları…

Dikkatli haber okurları fark etmiştir: Eskiden bazı meşhur spikerlerinin sırf insanı germek için söyledikleri az sonra sözü gibi internet haber sitelerinin de diline pelesenk ettiği son dakika gibi sözcükler vardır. Bu sözcük gerçekten sıkça mı kullanılır yoksa yanılsama eseri olarak mı bu kelimeye takılırız?

Bu sorunun cevabını farklı bir çok…

Turnusol.org olarak her gün binlerce haberi toparlayıp okuyan ve ayrıştırıcı dil ya da yalan haberle ilgili şüpheli içerikleri tespit eden algoritmalarımız mevcut. Yakın zamanda başlayıp devam eden Azerbaycan-Ermenistan Karabağ Krizi ile ilgili Türkiye medyasında çıkan 5000 haberi sizleri için analiz ettik.

Öteden beri Türkçe köşe yazıları, haberler ve hatta Türkçe…

Turnusol.ORG

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store