03 Ocak-10 Ocak 2021 Medya Tarama Raporu

Düz Metin Versiyonu Aşağıda:

Ayrıştırıcı Dilde Bu Hafta

Nefret Söylemi! Haber içeriklerinde ve başlıklarında “Suriyeli”, “Yunan” ve “Ermeni” olarak kullanılan ifadelerin bir nefret söylemi olduğu unutulmamalı. Örnekler bu hafta da mevcut.

ADYA, #Göçmenya kelimesinin göçmenlere yönelik ayrıştırıcı bir ifade olabileceğini belirtse de dünya üzerinde yaklaşık 272 milyon göçmen olduğu düşünüldüğünde yerli yerine oturan bir kavram olarak karşımıza çıktı!

ADYA, “Şanlıurfa’da bir grup çocuk köpekleri kemerle dövdü.” başlıklı haberi yakalamış. Maalesef bu olayda şiddet görenler hayvanlar. :(

Kısa Kısa

  • Bu rapor 03 Ocak 2021–10 Ocak 2021 tarihleri arasında çıkan 41.615 adet ulusal ve yerel haberlerde en sık görülen temalar üzerinden oluşturulmuştur.

Yerelden

Yerel Gündem

#Uyuşturucu gündeminin yerelde dördüncü olması ilginç. Farklı farklı illerde ufak ve büyük çaplı operasyonlar yapıldığı gözlendi. #Çocuk yerel basında üçüncü sırada ve üzücü başlıklar olsa da haberlerin çoğu olumlu içeriklere sahip. Ulusal basında yansıması olmasa da esnaf yerel gündemde bu hafta yine ilk dörtte. #Boğaziçi ve #Kongre gündemleri ulusalla aynı düzeyde yerelde de kendine yer buldu.

Ulusal Basın

Ulusaldan

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması sosyal medyadaki yansımasına göz kırparak ulusal gündemde ikinci sıradaki yerini aldı. Yerelde yoğun bir akışa sahip olsa da ulusalda #uyuşturucu içerikli haberler yeteri kadar ilgi çekmemişe benziyor. Bu haftanın sarsıcı ABD Kongre baskını halka grafikte #Kongre ve #Trump gündemleri ile kendine yer buldu.

Ayrıştırıcı dil ve yanıltıcı habere karşı yapay zeka.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store